―mwisho―

mwisho:終わり、最後の

kikomo:1. 終わり、限度2. 額(ひたい)

 

例/Niliweza na kuwanzua,mwisho nilipata nijia ya kufaa(私はあれこれ考え、最後に良い方法を得た) 

pata:1. 得る、手に入れる2. 経験する

kufaa:1. 有用である、役立つ、適切な2. 魅力的である3. 助けとなる4. 十分である

Try:wiki ya mwisho 最終週

---------------------------------------------------------------------------------------------------------