―more―

 

zaidi:副 もっと、さらに・名 増加、追加、ボーナス

 

例/Zaidi ya moja.(ひとつ以上の)

例/Kalamu hiyo inadumu zaidi.(そのペンはもっと長持ちする。)

例/Haina zaidi mbovu.(悪い増加というものはない。)

 

kalamu:ペン、鉛筆

 

Nitajihunza kiswahili zaidi. e~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------